ร่วมบริจาคกับ DRG เพื่อเป็นแรงสนับสนุนและขับเคลื่อนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกัน โดยสามารถโอนเงินผ่าน QR Code หรือโอนเข้าบัญชีโดยตรงได้ที่ 

ชื่อบัญชี : กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
ธนาคาร : XXXXXXX
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X