1 มีนาคม 2565 เพจสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดบัญชีธนาคารขอรับบริจาคเพื่อนำเงินไปสนับสนุนประเทศและช่วยเหลือชีวิตประชาชน อันเนื่องมาจากเหตุสงครามที่ประเทศยูเครนถูกรุกรานโดยกองทัพรัสเซีย

ชาวไทยที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี THE EMBASSY OF UKRAINE เลขบัญชี 911-3-00456-9 หรือ 911-0-20757-9 (ตามภาพที่ปรากฏ)

https://www.facebook.com/ukr.embassy.thailand/posts/320269640133621

DRG ขอยืนยันจุดยืนสนับสนุนการหาทางออกของความขัดแย้งด้วยวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการก่อสงครามหรือใช้กำลังทหารเข้าทำลายล้างชีวิตของผู้อื่น และเราหวังว่าเงินที่ชาวไทยได้บริจาคไปนี้จะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามและฟื้นฟูสันติภาพเป็นสำคัญ