วันนี้ (3 มีนาคม 2565) ศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยรองอธิบดีผู้พิพากษา มนัส ภักดิ์ภูวดล ได้มีคำสั่งยกคำร้องของรวิสรา เอกสกุล หนึ่งในผู้ชุมนุม #ม็อบ26ตุลา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่หน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ที่ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

ในการชุมนุมดังกล่าว รวิสราเป็นผู้อ่านแถลงการณ์ฉบับภาษาเยอรมัน เรียกร้องให้ทางการเยอรมนีตรวจสอบการใช้อำนาจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ส่งผลให้ต่อมารวิสราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 และศาลให้ประกันตัวโดยวางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่รวิสรายื่นคำร้องและถูกศาลปฏิเสธ

ในการยื่นคำร้องครั้งนี้ รวิสราได้แสดงหลักฐานจดหมายตอบรับการให้ทุนการศึกษาจากศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน (DAAD) พร้อมยืนยันว่าจะกลับมาเข้าร่วมการพิจารณาของศาล โดยจะไปรายงานตัวต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในเยอรมนีทุกๆ 30 วัน และให้บิดานำเอกสารหลักฐานการรายงานตัวมาเสนอต่อศาลทุกครั้ง

ทว่าศาลกลับอ้างว่าเนื่องจากบิดาและอาจารย์ที่เป็นนายประกันอยู่ในประเทศไทย จึงไม่เชื่อว่าจะกำกับดูแลจำเลยที่อยู่ที่เยอรมนีได้ และยังอ้างด้วยว่าจำเลยยังไม่ผ่านการคัดเลือกว่าจะได้รับทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นข้ออ้างขัดแย้งกับหลักฐานจดหมายตอบรับการให้ทุนที่รวิสราได้แสดงไปแล้ว

กรณีของรวิสรานับเป็นอีก 1 คนที่มีศักยภาพในการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถต่อไปในอนาคต แต่กลับต้องมาพบอุปสรรคคือการตกเป็นจำเลยให้กับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันล้าหลังที่ยังบังคับให้ประชาชนในประเทศนี้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใช้อำนาจที่พวกเขาต้องจ่ายภาษีเลี้ยงดูได้

ดูเพิ่มเติม
https://tlhr2014.com/archives/40891
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6921144