เรื่องตะวันและเพื่อน ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นของ “น้ำผึ้งหยดเดียว” ไปแล้วในขณะนี้ แต่ก่อนที่จะรุนแรงไปกว่านี้ จึงเป็นเหตุให้ DRG อยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ และเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking)


ในวันนี้ DRG ได้รวบรวมข้อเท็จจริงที่เห็นได้จากเหตุการณ์ #ขบวนเสด็จ ไว้หลาย ๆ ข้อ ดังนี้