26 มิถุนายน ทอม แอนดรูวส์ ได้รายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เรื่อง “การธนาคารกับการค้าความตาย: วิธีที่ธนาคารและรัฐบาลเอื้อความช่วยเหลือรัฐบาลทหารเมียนมา” โดยมีเนื้อหาถึงการจัดการและจัดหาอาวุธของรัฐบาลทหารเมียนมาขณะที่ถูกคว่ำบาตรโดยนานาประเทศ
รายงานฉบับนั้นกล่าวว่า บริษัทหลายแห่งในไทยได้กลายเป็นผู้ให้บริการจัดหาทั้งด้านการเงินและยุทโธปกรณ์ หลังจากที่สิงคโปร์ถอนความร่วมมือไปในปี ปลายปี 2023 ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการและจัดหาสิ่งของให้รัฐบาลทหารเมียนมา ก็คือ “ธนาคารแห่งหนึ่ง” ในประเทศไทย ภายใต้ธุรกรรมมากกว่า 3,700 ล้านบาท (แต่ท้ายที่สุดธนาคารนี้ก็ปฏิเสธ ไม่ออกมาแถลงการณ์)
นั่นเท่ากับว่า ธนาคารและอีกหลายบริษัทในไทย ก็ได้กลายเป็นผู้มอบความตายให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปโดยปริยาย รวมถึงเป็นผู้ส่งเสริมอาชญากรรมสงครามอย่างสุดโต่งอีกด้วย
DRG ประนามการทำธุรกิจที่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธเช่นฆ่าประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรม การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ และรัฐบาลไทยต้องเร่งตรวจสอบในทันทีพร้อมมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อบริษัทใดก็ตามที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ที่ก่อให้เกิดการกระละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงและสนับสนุนการฆาตกรรมผู้เห็นต่างอย่างที่สุด และในวาระที่ประเทศไทยจะลงสมัคร “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” การตรวจสอบลงโทษบรรษัทที่ให้การสนับสนุนจนนำไปสู่การจัดหาอาวุธของรัฐบาลทหารเพื้อใช้สังหารประชาชนก็เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้อวทำให้ได้ก่อเสนอตัวทีตำแหน่งในเวทีโลกเช่นกัน

อ้างอิง
https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/227173