วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) กลุ่มราษฎรหยุด APEC2022 ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตของประเทศผู้เข้าร่วมการประชุม APEC2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ฝรั่งเศส, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และชิลี เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนการลงนามต่างๆ ในนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่แท้จริงแล้วเป็นการ “ฟอกเขียว” ทำลายสิ่งแวดล้อมและยึดช่องทางทำกินของชาวบ้าน รวมถึงเรียกร้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โดยกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022 ได้มีถ้อยแถลงดังนี้

เราไม่ใช่แค่ผู้บริโภค แต่เราคือผู้ได้รับผลกระทบด้วย

#ราษฎรหยุดAPEC2022 คือการรวมกันของชาวนา ชาวประมง แรงงาน คนจน คนรากหญ้า นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular – Green Economy Model หรือ BCG) ซึ่งในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APEC  ประเทศไทยได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระหลัก

โมเดลทางเศรษฐกิจ BCG สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตัวอย่างเช่น โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลกว่า 20 โรงในภาคอีสาน การแย่งยึดที่ดินทำกิน – ที่อยู่อาศัยผ่านนโยบายทวงคืนผืนป่า ในภาคเหนือ การจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ เช่นที่ อ. จะนะ จ.สงขลา รวมถึงในอนาคตที่รัฐจะสามารถผลักดันนโยบายคาร์บอนเครดิต (โรงงานไม่จำเป็นต้องควบคุมการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพราะสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้จากรัฐซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าอยู่จำนวนมาก)

ดังนั้นการตั้งเวทีคู่ขนาน ณ ลานคนเมืองเมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายนและการเดินขบวนของราษฎรหยุดAPEC2022 วันที่ 18 พฤศจิกายน จึงเป็นการสื่อสารต่อรัฐบาลและสังคมโดยทั่วไปว่า “เราไม่ใช่แค่ผู้บริโภค แต่เราคือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ปราศจากการมีส่วนร่วมจากประชาชน” เช่น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน

แต่สิ่งที่รัฐบาลกระทำต่อเราทั้งการติดตาม คุกคาม ข่มขู่ การสกัดกั้นการเดินทางมายังลานคนเมือง(สถานที่ชุมนุม) รวมถึงการสลายการชุมนุมอย่างไม่เป็นขั้นตอนและเกินกว่าเหตุในวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สะท้อนว่ารัฐบาลไม่แยแส ไม่สนใจ ไม่ฟังเสียงของประชาชน

วันนี้ราษฎรหยุด APEC2022 จึงส่งตัวแทนมายื่นหนังสือให้กับสถานฑูตของประเทศที่เข้าร่วมเวที APEC ได้แก่ สถานฑูตประเทศฝรั่งเศส ประเทศมาเลเซีย ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศชิลี เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงว่า การประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้เป็นการพูดคุยนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่เห็นหัวประชาชน อีกทั้งยังทำร้ายประชาชนโดยกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (คฝ.) ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและมีหนึ่งรายที่บาดเจ็บสาหัส (สูญเสียตาข้างขวา)

ข้อเรียกร้องของเราต่อสถานฑูต

1. ให้ประเทศที่มีการลงนามในนโยบายเศรษฐกิจ BCG กับประเทศไทยต้องมีการทบทวนการเจรจาหรือการลงนามที่เกิดขึ้น เพราะนี่คือการลงนามทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคนจน คนรากหญ้า ชาวนา ชาวประมง ฯลฯ

2. ให้ประเทศที่มีการลงนามในนโยบายเศรษฐกิจ BCG ร่วมรับผิดชอบกับรัฐบาลไทยจากเหตุสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาแสดงการยอมรับผิด ออกมาขอโทษ และชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางร่างกายและสิ่งของที่สูญหายระหว่างการสลายการชุมนุม และจะต้องมีการหาตัวผู้สั่งการและผู้กระทำความผิดในการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุและไม่เป็นขั้นตอนมาลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา

การต่อสู้ของพวกเรายังไม่จบสิ้น อย่าหวังว่าโครงการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชนจะเป็นไปอย่างราบรื่น และการกระทำของ คฝ. ในครั้งนี้ จะต้องถูกเช็คบิลแน่นอน