วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) มีรายงานว่า “วาฤทธิ์” เยาวชนอายุ 15 ปีที่ประสบเหตุถูกยิงเข้าบริเวณท้ายทอยที่หน้า สน.ดินแดง ในการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากตกอยู่ในอาการโคม่ามาเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน

กรณีของวาฤทธิ์นั้นเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกนับตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ในปี 2563 เป็นต้นมา.กรณีดังกล่าวเคยมีการนำเรื่องเข้าสู่การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีการเปิดเผยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พบว่ามีกลุ่มคนแต่งกายคล้ายผู้ก่อเหตุเข้าไปอยู่ในรั้ว สน.ดินแดง รวมถึงเกิดไฟดับใน สน. ในห้วงเวลาที่เกิดเหตุพอดีด้วย จึงเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในประการใดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ภาพของวาฤทธิ์ (ในวงกลมสีแดง) ล้มลงกับพื้น ส่วนหนึ่งในรายงานรายงานการดำเนินการศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาผู้แทนราษฎร

การชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพที่ประชาชนพึงกระทำได้ ซึ่งคำว่า “พึงกระทำได้” นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐจะปล่อยปละละเลยให้ประชาชนกระทำโดยต้องไปเผชิญกับภยันตรายตามยถากรรมเอง หากแต่ต้องให้ความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เสรีภาพนั้นด้วย การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้มีการยิงกันในอาณาบริเวณที่ทำการของตัวเองแท้ๆ จนสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตในที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าในระบอบนี้ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลนี้ และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเหล่านี้ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาเอง

นี่คือเรื่องที่ยอมให้เป็นอยู่ต่อไปไม่ได้ คนผิดทั้งที่กระทำและบงการต้องรับผิดชอบ หน่วยงานรัฐต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง และถ้ายังไม่ยอมเปลี่ยน ก็ต้องหันมาเปลี่ยนผู้ที่ปกครองและระบอบการปกครองที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้ได้

https://twitter.com/AmnestyTha…/status/1453617567470272516
https://workpointtoday.com/politics-121/
https://www.voicetv.co.th/read/yaWaHC9fD